Author Archives: sfx sfx

Stečaji, prisilne poravnave in likvidacije

Gospodarskim družbam in posameznikom svetuje na področju stečajev, prisilnih poravnav in likvidacijskih postopkih. Pripravlja predloge za začetek stečajnih postopkov (pravnih in fizičnih oseb), sestavlja prijave upniških terjatev v postopkih stečajev, prisilnih poravnav in likvidacij.

Posted in slider | Comments Off

Izvršilni postopki

Svetuje gospodarskim družbam in posameznikom pred sodno izterjavo dolga. V imenu strank sestavlja opomine pred tožbo oziroma izvršbo, opravlja poizvedbe o dolžnikovem premoženjskem stanju, sestavlja in vlaga elektronske izvršilne predloge na podlagi verodostojnih listin in izvršilnih naslovov in zastopa stranke … Continue reading

Posted in slider | Comments Off

Pogodbeno pravo

Strankam svetuje in sestavlja pogodbe (prodajne, darilne, najemne, menjalne, pogodbe o služnostih, dedne pogodbe, itd.), kot tudi pravno preverja pogodbe ter zastopa stranke v sporih iz pogodb.

Posted in slider | Comments Off

Civilno pravo

Strankam svetuje pri vprašanjih civilno pravnega področja, pri nakupu, prodaji in prevzemu nepremičnin, posojilnih razmerjih z zavarovanji. Stranke zastopa v nepravdnih postopkih, kot tudi v izvensodnih postopkih za določanje odškodnin pred zavarovalnicami in v postopkih sodnega ali izvensodnega reševanja sporov.

Posted in slider | Comments Off

Prekrškovno pravo

V imenu strank sestavlja ugovore zoper plačilne naloge, sestava zahteve za sodno varstvo in drugih vlog ter zastopanje v vseh postopkih o prekršku.

Posted in slider | Comments Off

Kazensko pravo

V imenu strank sestavlja kazenske ovadbe, zasebne tožbe, premoženjskopravne zahtevke in zastopa stranke v predkazenskem in kazenskem postopku.

Posted in slider | Comments Off