Izvršilni postopki

Svetuje gospodarskim družbam in posameznikom pred sodno izterjavo dolga. V imenu strank sestavlja opomine pred tožbo oziroma izvršbo, opravlja poizvedbe o dolžnikovem premoženjskem stanju, sestavlja in vlaga elektronske izvršilne predloge na podlagi verodostojnih listin in izvršilnih naslovov in zastopa stranke v postopku izvršbe ali v primeru ugovora v pravdnem postopku.

This entry was posted in slider. Bookmark the permalink.