Pogodbeno pravo

Strankam svetuje in sestavlja pogodbe (prodajne, darilne, najemne, menjalne, pogodbe o služnostih, dedne pogodbe, itd.), kot tudi pravno preverja pogodbe ter zastopa stranke v sporih iz pogodb.

This entry was posted in slider. Bookmark the permalink.