Prekrškovno pravo

V imenu strank sestavlja ugovore zoper plačilne naloge, sestava zahteve za sodno varstvo in drugih vlog ter zastopanje v vseh postopkih o prekršku.

This entry was posted in slider. Bookmark the permalink.